Positionering

skerp fc ontwikkelt positioneringsplannen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Een positioneringsplan van skerp fc bestaat uit twee beknopte delen. Het eerste deel is een strategische analyse, voortkomend uit een diepte-interview. Hierin komen onder meer aan bod:

 • huidige postitie
 • doelgroep
 • swot-analyse
 • unique selling point
 • gewenste positie
 • doelstellingen

Vervolgens wordt in het tweede deel (het reclameplan) toegewerkt naar:

 • een overtuigende boodschap
 • een campagnevoorstel
 • tactische (en uiteindelijk) planning van relevante communicatie-instrumenten
 • een investeringsoverzicht voor het operationele deel

“skerp fc zorgt er bewust voor dat een positioneringsplan niet meer dan ca. 12 pagina’s A4 dik is”

skerp fc zorgt er bewust voor dat een positioneringsplan niet meer dan ca. 12 pagina’s A4 dik is. Dit betekent dat bij de presentatie het plan in ca. 90 minuten geheel doorgesproken kan worden. Hierna kun je keuzes maken over het vervolg en voor jezelf een budget vaststellen dat we samen bewaken.

Het schrijven van een positioneringsplan kost skerp fc gemiddeld genomen een ruim werkdag. Om het traject van positionering goed te doorlopen vragen we ook om een deel van jouw tijd:

 • 60 minuten voor het interview
 • 90 minuten voor de presentatie

Dat is alles. skerp fc doet het creatieve denkwerk!

 

skerp fc effectief eigenzinnig.