Privacy verklaring

skerp fc vindt je privacy belangrijk. Daarom vertellen wij hieronder graag hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. Als je na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen hebt, horen wij dat graag.

Wij kunnen, als wij dat nodig vinden of vanwege wijzigingen in regelgeving, deze verklaring aanpassen. De meest actuele versie van de privacy verklaring vind je altijd op onze website. Wij raden je aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzingen op de hoogte blijft.

Skerp BV, gevestigd aan Plantsoenstraat 87, 7001 AB Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.skerp.nl Plantsoenstraat 87, 7001 AB Doetinchem 0314650090

Hylke Meiners is de Functionaris Gegevensbescherming van skerp b.v. Hij/zij is te bereiken via hylke@skerp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

skerp b.v. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skerp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

skerp b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling | grondslag overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder | grondslag gerechtvaardigd belang
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren | grondslag overeenkomst
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren | grondslag overeenkomst
 • skerp b.v. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. | grondslag gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

skerp b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

skerp b.v. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia > zo lang klantrelatie voortduurt > gerechtvaardigd belang
 • Adres > zo lang klantrelatie voortduurt > gerechtvaardigd belang
 • Telefoonnummer > zo lang klantrelatie voortduurt > gerechtvaardigd belang
 • Bankgegevens > zo lang klantrelatie voortduurt > gerechtvaardigd belang
 • Internetbrowser / apparaattype > onbeperkt > voor analytische doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

skerp b.v. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. skerp b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

skerp b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij plaatsen de volgende cookies:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga
Functie: onderscheiden gebruikers
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Googly Analytics
Naam_gat
Functie: onderscheiden gebruikers
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Googly Analytics
Naam_gid
Functie: afronden van verzoeken
Bewaartermijn: 10 minuten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door skerp b.v. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@skerp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

skerp b.v. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

skerp b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@skerp.nl